11 articles
Billy

Author Posts

ສ້າງມືອາຊີບລຸ້ນໃໝ່ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແກ່ປະເທດລາວ

ໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດມອບອະນາຄົດທີ່ສົດໃສແກ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ...

Read More

9 ມື້, 9 ແຂວງ, 2999ກມ

ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກຸ່ມຊ່າງຖ່າຍຮູບລາວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອອກເດີນທາງຜະຈົນໄພການຂັບຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ລົດ 4WD ຈາກແຂວງວຽງຈັນ ສູ່...

Read More

ກ້າວໄປສູ່ຂ້າງໜ້າ

ກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນທີ່ເໜືອກວ່າກັບລົດຟອດ ການເດີນທາງດ້ວຍເຮືອບິນແນ່ນອນວ່າມັນໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ແຕ່ວ່າ...

Read More