55 articles
Billy

Author Posts

ສະຫວັນຂອງຊ້າງ

ເດີນທາງສູ່ຫົນທາງທຳມະຊາດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊ້າງລາວ ພວກມັນປາກົດຕົວຂຶ້ນທ່າມກາງໝອກຍາມເຊົ້າ, ຝູງຮ່າງສີໝົ່ນ...

Read More

ວັດພູ

ສະຖານ​ທີ່​ສັກສິດ​ຂອງ​ວັດ​ພູ ​ແຕ່​ເດີມ​ແມ່ນສ້າງມາເພື່ອ​ອຸທິດ​ໃຫ້​ແກ່ ພຣະ​ສິວະ...

Read More

ສ້າງມືອາຊີບລຸ້ນໃໝ່ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແກ່ປະເທດລາວ

ໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດມອບອະນາຄົດທີ່ສົດໃສແກ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໂຮງແຮມຝຶກປະຕິບັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ...

Read More