83 articles
Billy

Author Posts

​​ການກັບມາຂອງບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ

ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າຖ້າໄດ້ເລີຍ ສຳລັບວັນທີ 8–11 ທັນວານີ້ ຫຼັງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຜ່ານມາ...

Read More

ລົດຊາດແຫ່ງໂຊກລາບ

ປະສົມປະສານລົດຊາດແບບລາວໆເຂົ້າໄປໃນເຂົ້າຜັດຈົນສາມາດງັດເອົາໄຊຊະນະມາຄອງໄດ້ ເຊຟ ສິດທະສອນ ພົມມະຈັນ ເປັນພໍ່ຄົວທີ່ຍິ້ມງ່າຍ...

Read More

ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດລາວ

ເພື່ອຮັບປະກັນການອະນຸລັກຄວາມສວຍງາມຂອງປະເທດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ວ່າໃນ ປະເທດລາວ...

Read More