ອີກໜຶ່ງສິລະປະກອນລາວທີ່ໄດ້ສ້າງຊື່ໃນເວທີສິລະປະກຳລະດັບໂລກ. ຕອນແລງວັນເສົາ ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງຜົນງານສິລະປະ i:cat, ໄດ້ມີການວາງສະແດງລະຄອນສັ້ນ ທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງຊັ້ນສອງ. ແຕ່ວ່ານັກສະແດງໃນເລື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນແທ້ ແຕ່ເປັນນັກສະແດງດິນເບົາ ທີ່ຖືກປັ້ນ ແລະ ອຳນວຍການສ້າງໂດຍ ສຸລິຍາ ພູມິວົງ. ເມື່ອທ່ານແນມໄປທາງຈໍສາຍພາບ,...