ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມງົດງາມ ແລະ ທັນສະໄໝ
ແກ່ນແທ້ຂອງຄວາມງົດງາມ ແລະ ທັນສະໄໝ
ທີ່ພັກບັນຍາກາດດີແຫ່ງໃໝ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ. ພວກເຮົາຄົ້ນພົບສະຖານທີ່ພັກແຫ່ງໃໝ່ ໃນລາຄາທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້...
(English) 48 Hours in Hà Nội
(English) 48 Hours in Hà Nội
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.