ສະບາຍດີ ຍີ່ປຸ່ນ!
ສະບາຍດີ ຍີ່ປຸ່ນ!
ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດພິເສດມາສຳພາດ ທ່ານ ຟູມິຢາຊຸ ຊາກາຕະ ທີ່ປຶກສາພິເສດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ...
ວິທີທີ່ແສນທຳມະດາ
ວິທີທີ່ແສນທຳມະດາ
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າການປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວໃບຢາບໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງທີ່ຄິດ...