ເລື່ອງກ້ວຍໆ
ເລື່ອງກ້ວຍໆ
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກຸ່ມເຟສບຸກທຳມະດາໆ ໄດ້ສ້າງຫົນທາງໃຫ້ ເຢັບເປ້ ຄາວສັນ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ ເຈພີ​...
(English) Upcountry Escape
(English) Upcountry Escape
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.