ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ
ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ
ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງການເຂົ້າພັນສາ ແມ່ນໄດ້ຫຍັບໝໍ່ໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ ລະດູການເກັບກ່ຽວກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ....
(English) A taste of home
(English) A taste of home
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.