ສຽງເພງ ບັນເລງ ຢູ່ບາງກອກ
ສຽງເພງ ບັນເລງ ຢູ່ບາງກອກ
ຖ້າໃຫ້ເວົ້າເຖິງເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ບັນຍາກາດດົນຕີສົດ ເສບມ່ວນໆແລ້ວ, ບາງກອກ...
ລິຂິດມາເພື່ອຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່: ລົດຈາກົວ ຄັນທຳອິດຂອງລາວ
ລິຂິດມາເພື່ອຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່: ລົດຈາກົວ ຄັນທຳອິດຂອງລາວ
ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍເຫັນລົດຈາກົວ ລຸ້ນເກົ່າ ສີຂາວນວນ ທີ່ຈອດຢູ່ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ທາງດ້ານໜ້າຂອງຮ້ານ...