24 articles
Champa Meuanglao

Author Posts

ສີສັນຂອງຄຸນໝິງ

ຄຸນໝິງ ເປັນເມືອງທີ່ປິ້ນກັບສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຄາດຄິດ. ເມືອງທີ່ມີທຳມະຊາດສວຍງາມແຫ່ງນີ້ໃຜໄດ້ມາແລ້ວກໍ່ປະທັບໃຈບໍ່ຮູ້ລືມ....

Read More

ທົ່ງລະຫາສິນ

ສີຟ້າຄາມ ເປັນສີທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນລາວເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໄຮ່ ຊາວນາ...

Read More

ງາມ ແລະ ແປກ

ສ່ວນຕົວແມັດຕີ້ເອງແລ້ວ, ລາວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ ຄ່ອຍເຊື່ອໃນເລື່ອງເໜືອທຳມະຊາດ ຫຼື ແນວຕາບໍ່ເຫັນ, ແຕ່ເມື່ອມາອາໄສຢູ່ໃນລາວເຮົາ,...

Read More