ທຸກບາດກ້າວທີ່ທ່ານແລ່ນ ສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ຊີວິດແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ເຈັບປ່ວຍໄດ້ ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີທີ່ຈະປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ງານແລ່ນເພື່ອເດັກນ້ອຍປະຈໍາປີນີ້ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2023 ທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ. ງານປີນີ້ຈະມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄຶກຄື້ນກວ່າປີຜ່ານມາ...