ຕາມກຳນົດຂອງເວລາ

Author:

Category:

spot_img

ເຈາະເລິກວຽກຂອງຊ່າງສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຜິດພາດໄດ້ພຽງຂັ້ນຕອນດຽວ

ເມື່ອຄິດເຖິງພາບຊ່າງແປງລົດ ຫຼື ຊ່າງແປງເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນ ມັກຈະມີຮອຍນຳ້ມັນເຄື່ອງຕິດຕາມເຄື່ອງນຸ່ງ, ມີເຄື່ອງສ້ອມແປງຢູ່ໃນມື, ງົມຢູ່ນຳຈັກເພື່ອຊອກຫາບ່ອນທີ່ເປ່ເພ; ແຕ່ສຳລັບເຮືອບິນແລ້ວ, ວຽກງານການສ້ອມບຳລຸງຮັກສາຕ່າງຈາກພາບທີ່ເຮົາຄິດຫຼາຍ.

ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ລຸນແສງຈັນ, ຊ່າງສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນຂອງ ບໍລິສັດ ວິສະວະກຳການບິນລາວ (ວສກບລ)  ເລົ່າໃຫ້ພວກເຮົາຟັງວ່າການສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ. ສະນັ້ນ, ວຽກນີ້ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາໂດຍສະເພາະ.

ອູ່ສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນທີ່ ສະຫນາມບິນວັດໄຕ ສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຫລາຍຊະນິດ ທີ່ຈະເຂົ້າມາສ້ອມເຊັ່ນ: Airbus 320, Airbus 330, Boeing 737, ATR42/72 ມີເຄື່ອງມືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຄົບຊຸດເຊັ່ນ: ຂັນໄດສຳລັບຫົວຈັກ, ສຳລັບລຳໂຕ ຫົວ-ທ້າຍ, ກ້ອງປີກ ແລະ ເຄື່ອງຍົກນໍ້າຫນັກ, ພ້ອມນີ້ກໍຍັງມີຕູ້ເຄື່ອງມືທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມບຳລຸງທີ່ຄົບຊຸດ, ສະອາດ ແລະ ຮັບຮອງມາດຕະຖານອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນໃນການສ້ອມບໍາລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ໃນອູ່ສ້ອມເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດ ວິສະວະກຳການບິນລາວ, ເຊີ່ງແຕ່ລະຫນ້າວຽກຕ້ອງໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຄົບທຸກຂໍ້ຕາມເອກະສານທີ່ລະບຸໄວ້ ຂອງແຕ່ລະປະເພດເຮືອບິນ. ຫຼັງຈາກຈົບປະລິນຍາຕຣີ ຄະນະສຶກສາສາດ ພາກວິຊາ: ຄູພາສາອັງກິດ, ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ກໍ່ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດຫຼາຍປີ ກ່ອນຈະມາເຮັດວຽກກັບ ບໍລິສັດ ວິສະວະກຳ ສາຍການບິນລາວ. 

ອາຊີບຊ່າງສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ຈື່ງເລີ່ມຈາກຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງສ້ອມບຳລຸງເຮືອບິນ ເປັນເວລາ 2 ປີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດການຮຽນ ຫລື ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານເຮືອບິນ ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 200 ຊົ່ວໂມງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ທັນມີສະຖາບັນການສຶກສາໃດ ທີ່ໃຫ້ການສິດສອນ ຫລື ຝຶກອົບຮົມດ້ານພື້ນຖານການສ້ອມບຳລຸງເຮືອບິນໄດ້,​ ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ໄປສຶກສາທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພາກວິຊາອື່ນໆຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ ປະເທດໄທ ເປັນຕົ້ນ. ແລະ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະດັບພະນັກງານສ້ອມບຳລຸງ Cat:B1 ກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັດ CIT-MRO ແລະ ລັດວິສະຫະກິດການບິນລາວໃນປະຈຸບັນ.

ໃນປະຈຸບັນ, ເພິ່ນເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 70 ຄົນ ສັງກັດຢູ່ພະແນກເຕັກນິກ, ຂະແຫນງ ສ້ອມບຳລຸງເຮືອບິນ ທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມທັງເຮືອບິນ ແອບັສ A320 ແລະ ເຮືອບິນ ATR72-500/600, ແລະ ເພິ່ນກໍເປັນໜຶ່ງໃນຄົນຈຳນວນບໍ່ຫລາຍທີ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນໄດ້ທັງສອງຊະນິດ.

ທ່ານ ສຸດສາຄອນກ່າວວ່າ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຊ່າງສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ໃນອູ່ ແລະ ຊ່າງແປງລົດຈັກຕາມຮ້ານສ້ອມແປງ, ເຊີ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການສ້ອມບຳລຸງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເອກະສານທີ່ທາງໂຮງງານເຈົ້າຂອງເຮືອບິນ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ທຸກໆເອກະສານທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້ອມບຳລຸງ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການເຊັນ ແລະ ຈໍ້າກາອານຸຍາດສ້ອມບຳລຸງທຸກຄັ້ງເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

“ມັນເປັນຫນ້າວຽກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງ ສຳລັບນາຍຊ່າງສ້ອມບຳລຸງຮັກສາເຮືອບິນທຸກຄົນ ເພາະທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການກວດກາ ແລະ ສ້ອມບໍາລຸງ, ນາຍຊ່າງຕ້ອງຫມັ້ນໃຈ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຫນ້າວຽກນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສຸງກ່ອນຈະປ່ອຍເຮືອບິນໃຫ້ການບໍລິການ.​ ຖ້າຫນ້າວຽກໃດຫນື່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ຜ່ານ, ເອກະສານກໍບໍ່ຖືກເຊັນ ແລະ ເຮືອບິນກໍຕ້ອງໄດ້ຈອດ, ບໍ່ສາມາດໄປບິນໄດ້.

 

ຂຽນໂດຍ: Sally Pryor

ຮູບພາບ: ພູນຊັບ ເທວົງສາ

Champa Meuanglao
Champa Meuanglao
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Read More

Related Articles