ຫັດຖະກຳຕ່ຳຜ້າ ແມ່ນຕິດພັນກັບວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄົນລາວເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານະການ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ ກໍ່ມີເອກະລັກການຕ່ຳຜ້າ, ຍ້ອມຜ້າ ແລະ ການບັນຈົງອອກແບບລວດລາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໃນຊຸມປີ 1980, ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມລາວ ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຜ້າໄໝບູຮານ ທີ່ຕໍ່າໄວ້ໃນສະໄໝກ່ອນປົດປ່ອຍ ເຊິ່ງທ່ານ ຫານຊະນະ...