ພູພຽງບໍລະເວນ ເປັນດິນແດນແຫ່ງການພະຈົນໄພ! ແປຕາມໂຕວ່າບ້ານຂອງຊາວລະເວນຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນແທນໃຫ້ຊົນເຜົ່າລະເວນ ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ເຄີຍເປັນກຸ່ມທີ່ມີອິດ ທິພົນໃນເຂດນັ້ນ. ກິດຈະກຳເຂດພູພຽງບໍລະເວນເປັນກິດຈະກຳທີ່ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ບໍ່ແປກໃຈເລີຍວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກຂະໜານນາມວ່າແນວນັ້ນ....