51 articles
Thanouphet

Author Posts

ບຸນທາດຫຼວງ

ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ມີຄວາມສຸກ ກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ. ຊາວລາວຈາກທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ຖ້າມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

Read More

ສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ທຸກທຸລະກິດຈະເຕີບໂຕໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ກຳລັງການຜະລິດທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ບໍລິສັດ...

Read More

ການຂັບລົດທ່ຽວທີ່ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ – ການໄປທ່ຽວຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ພູພຽງບໍລະເວນ ເປັນດິນແດນແຫ່ງການພະຈົນໄພ! ແປຕາມໂຕວ່າບ້ານຂອງຊາວລະເວນຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນແທນໃຫ້ຊົນເຜົ່າລະເວນ...

Read More

ການ​ເຊື່ອມ​​​​​ໂຍງການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າກັບ​ການ​ອະນຸລັກ​

ການທ່ຽວ​ປ່າ​ອັນ​ມະຫັດສະຈັນ​ຢູ່​ລາວ. ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງລາວເຊິ່ງກວມເອົາ 3...

Read More