ຈາກເອື້ອຍນ້ອງສູ່ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດຈັບມືກັນສ້າງຮ້ານກາເຟທີ່ເຜີຍຄວາມເປັນລາວໃນສະໄຕລ໌ສາກົນ. Once upon a timeຫຼືແປເປັນພາສາລາວວ່າກາລະຄັ້ງໜຶ່ງນານມາແລ້ວເປັນປະໂຫຍກເລີ່ມຕົ້ນຂອງນີທານແຟນຕາຊີທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ,  ເປັນເລື່ອງລາວຂອງເຈົ້າຍິງຮູບງາມທີ່ຕົກລະກຳລຳບາກ ລໍຖ້າເຈົ້າຊາຍຮູບງາມມາຊ່ວຍ...