ກະແລ້ມ ແລະ ຊີສ ທີ່ເຮັດຈາກນົມຄວາຍ ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຢູ່ຫຼວງພະບາງ. ພາບຝູງຄວາຍທີ່ຢືນຢູ່ກາງທົ່ງສີຂຽວ ຖືເປັນພາບທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປຢູ່ປະເທດລາວ. ເຮົາອາດຈະເຄີຍຖ່າຍຮູບມັນເມື່ອພົບເຫັນຕອນໄປທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃກ້ໆ. ຟາມຄວາຍ ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກເມືອງ ຫຼວງພະບາງ...