ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕອບສະໜອງ ດ້ານການບໍລິການຂອງຜູ້ຄົນຕ້ອງມີຄວາມວ່ອງໄວຍິ່ງຂື້ນ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ  ເຊິ່ງສາຍການບິນລາວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາສັກກະຍະພາບດ້ານການບໍລິການຂອງຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ....