ຄົ້ນພົບສັດປ່າທີ່ໜ້າອັດສະຈັນທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນປະເທດລາວ ສາຍພູຫຼວງ ທີ່ຍາວຢຽດມາຈາກພາກເໜືອຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ລັດລຽບໄປຕາມເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບລາວ ແລ້ວແກ່ຍາວລົງໄປທາງພາກໃຕ້ອັນເປັນຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສັດ, ພືດ, ພູມສັນຖານ ແລະ...