ເມື່ອນຶກເຖີງການຂັບລົດໄປທ່ຽວເມືອງວັງວຽງໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ທ່ານກໍຈະມັກພົບກັບທົ່ງນາຂຽວຊຸ່ມຕະການຕາຕັດກັບທັດສະນີຍະພາບທ້ອງຟ້າ ແລະ ພູເຂົາທີ່ຢັງຢາຍສຸດສາຍຕາຕາມທາງເຂົ້າເມືອງວັງວຽງທີ່ເປັນທາງຄົດໂຄ້ງ ອ້ອມຮອບດ້ວຍເຫຼົ່າພູຜາຫີນປູນຍາວຢຽດໄປຈົນສຸດຕົວເມືອງວັງວຽງ. ການຫາໂອກາດໄປພັກຜ່ອນເມືອງວັງວຽງແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນເລີຍ,...