ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດພິເສດມາສຳພາດ ທ່ານ ຟູມິຢາຊຸ ຊາກາຕະ ທີ່ປຶກສາພິເສດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບໂຄງການຫັນການບິນລາວສູ່ສາກົນ. Q: ລົບກວນທ່ານເລົ່າຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ບອກພວກເຮົາໄດ້ບໍ່ວ່າທ່ານເລີ່ມມາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດລາວໄດ້ແນວໃດ? A: ຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 2012, ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ...