ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ວ່າໃຜໄດ້ໄປກໍ່ຕ້ອງຫຼົງໄຫຼຕົກຫຼຸມຮັກກັບນາກາຍ ແລະ ຍົມມະລາດ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ພຽງການກ່າວເຖິງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດກະຕຸກຈິດໃຈຂອງຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຄີຍເດີນທາງມາທ່ຽວໃນປະເທດລາວໄດ້ແລ້ວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍ ຈະຈົດຈຳແມ່ນໍ້າສີຟ້າຄາມທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ຖ້ຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຮູບຊົງອັນໂດດເດັ່ນ,...