ຈາກການເຕີບໂຕໂດຍເຫັນການຕໍ່າຫູກທໍຜ້າໃນເຮືອນແຕ່ນ້ອຍເຮັດໃຫ້ ມາລາທິບ ແພງສຸວັນ ເກີດມີຄວາມຝັນໃນການສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອການຕໍ່າຜ້າຈົກລາຍ ແລະ ດ້ວຍພອນສະຫວັນບວກກັບພອນສະແຫວງໃນການອອກແບບ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນເຮັດໃຫ້ຜືນແພທຸກຢ່າງໃນຮ້ານສະກຸນລາວ ລ້ວນມີລວດລາຍສະເພາະ ເປັນລາຍເອກະລັກທີ່ມີແຕ່ໃນສະກຸນລາວເທົ່ານັ້ນ....