1,ບໍລິສັດພາກຊັນແມ່ນຫຍັງ? O ພາກຊັນເປັນ ບໍລິສັດລູກຂອງບໍລິສັດ ໄລອອນ ກຣຸບ ມາເລເຊຍ, ໃນປີ 2005 ໄດ້ມີການລົງທະບຽນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ຮົງກົງ, ພາກຊັນ ມີຮ້ານຄ້າ 115 ແຫ່ງໃນອາຊີ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆລວມມີສູນການຄ້າ, ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ແລະ ຊຸບເປີມາເກັດ; ມີລາຍໄດ້ ປະຈໍາປີແມ່ນປະມານ 3.77 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ....