ເນື່ອງຈາກຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີການຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍສາຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກເມືອງທີ່ເຄີຍງຽບສະຫງົບ ກຳລັງຈະປ່ຽນເປັນສູນລວມເສດຖະກິດທີ່ຄືກຄັກທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃຈກາງເມືອງມີສະຖານທີ່ໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຫຼີກໜີຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້ກໍຄື ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣີເວີຊາຍ,...