ຄວາມກົມກືນແຫ່ງວັດທະນະທໍາ ບວກກັບຄວາມສະດວກ ສະບາຍທີ ສະບາຍທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍ ໂຮງແຮມ ໂຣສ໌ວູດ ຫຼວງພະບາງ   ຫຼວງພະບາງຖືເປັນສະຖານທີ່ເຊື່ອມປະສານລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາກັບການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ເຊິ່ງການປາກົດອອກມາໃນນາມຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນຫຼູຫຼາໃນລະດັບຊັ້ນນໍາ...