ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນເປັນອາຊີບໃນຝັນຂອງຫຼາຍຄົນ ເພາະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ເຄື່ອງ, ເລາະຊີມອາຫານຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຍັງໄດ້ແຕ່ງໂຕຈົບງາມ ຈົນສະກົດສາຍຕາທຸກຄູ່ ທຸກຄັ້ງທີ່ລາກກະເປົ໋າຍ່າງຜ່ານຝູງຊົນໃນເດີ່ນບິນ. ອາຊີບທີ່ເປັນຕາອິດສານີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຫຼູຫຼາສວຍງາມ, ສະດວກສະບາຍ...