71 articles
Thanouphet

Author Posts

ບຸນກິນຈຽງ – ນໍ່ເປເຈົ່າ

ງານບຸນທີ່ມີສີສັນນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາລັບການເຊື່ອມສານສໍາພັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນມິດສະຫາຍ. ເຜົ່າມົ້ງ...

Read More

ບຸນທາດຫຼວງ

ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ມີຄວາມສຸກ ກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ. ຊາວລາວຈາກທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ຖ້າມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

Read More

ສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ

ທຸກທຸລະກິດຈະເຕີບໂຕໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ກຳລັງການຜະລິດທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ບໍລິສັດ...

Read More

ການຂັບລົດທ່ຽວທີ່ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ – ການໄປທ່ຽວຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ພູພຽງບໍລະເວນ ເປັນດິນແດນແຫ່ງການພະຈົນໄພ! ແປຕາມໂຕວ່າບ້ານຂອງຊາວລະເວນຊື່ດັ່ງກ່າວແມ່ນແທນໃຫ້ຊົນເຜົ່າລະເວນ...

Read More