(English) A taste of home
(English) A taste of home
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.
ຄວາມຝັນຈາກແດນໄກ
ຄວາມຝັນຈາກແດນໄກ
ເວລາທີ່ເຮົາເດີນທາງໄປກັບການບິນລາວ, ເຮົາກໍອາດຈະຄິດວ່າພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນ...