(English) The lap of Luang Prabang luxury
(English) The lap of Luang Prabang luxury
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.
ຄວາມສວຍງາມຂອງຊີວິດຜ່ານສິລະປະ
ຄວາມສວຍງາມຂອງຊີວິດຜ່ານສິລະປະ
ມາເຣຍ ຊາຊາ ຄານ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງຊາວກະສິກຳນ້ອຍໆໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ລາວກໍ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ...