(English) Ready, Set, Eat: Kualao’s Race to the Top of the Lao Authentic Food Segment
(English) Ready, Set, Eat: Kualao’s Race to the Top of the Lao Authentic Food Segment
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.
ສະບາຍດີ ຍີ່ປຸ່ນ!
ສະບາຍດີ ຍີ່ປຸ່ນ!
ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດພິເສດມາສຳພາດ ທ່ານ ຟູມິຢາຊຸ ຊາກາຕະ ທີ່ປຶກສາພິເສດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ...