ຣີສອດນໍ້າຄານ ແລະ ອີໂຄ-ຟາມ
ຣີສອດນໍ້າຄານ ແລະ ອີໂຄ-ຟາມ
ພື້ນທີ່ອັນອຸດົມສົມບູນທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍສາຍນໍ້າແຫ່ງຄວາມງຽບສະຫງົບ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ຣີສອດນໍ້າຄານ ແລະ...
(English) Ho Chi Minh City – On The Move
(English) Ho Chi Minh City – On The Move
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.