ງາມ ແລະ ແປກ
ງາມ ແລະ ແປກ
ສ່ວນຕົວແມັດຕີ້ເອງແລ້ວ, ລາວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ ຄ່ອຍເຊື່ອໃນເລື່ອງເໜືອທຳມະຊາດ ຫຼື ແນວຕາບໍ່ເຫັນ,...
ຟັງຜ່ານສາຍ ຮັບດ້ວຍໃຈ
ຟັງຜ່ານສາຍ ຮັບດ້ວຍໃຈ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕອບສະໜອງ...