(English) Waterfalls worth chasing
(English) Waterfalls worth chasing
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.
ຄວາມຝັນຈາກແດນໄກ
ຄວາມຝັນຈາກແດນໄກ
ເວລາທີ່ເຮົາເດີນທາງໄປກັບການບິນລາວ, ເຮົາກໍອາດຈະຄິດວ່າພະນັກງານຕ້ອນຮັບເທິງເຮືອບິນ...