ຈາກສີມືນາງ
ຈາກສີມືນາງ
ສ້າງສັນຜົນງານຫັດຖະກຳຢ່າງໂດດເດັ່ນຜ່ານຈິນຕະນາການຂອງນາງ ເກືອບຖືໄດ້ວ່າການຊື້ຂອງຕ້ອນປະເພດຖົງຜ້າ ແລະ...
(English) Or laam: a dish fit for a king
(English) Or laam: a dish fit for a king
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.