ງາມ ແລະ ແປກ
ງາມ ແລະ ແປກ
ສ່ວນຕົວແມັດຕີ້ເອງແລ້ວ, ລາວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ ຄ່ອຍເຊື່ອໃນເລື່ອງເໜືອທຳມະຊາດ ຫຼື ແນວຕາບໍ່ເຫັນ,...
(English) The 4000 Islands by Kayak
(English) The 4000 Islands by Kayak
ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ ມີສະເພາະໃນພາສາ English.