ຄາເຟ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທັງບັນຍາກາດ ແລະ ເຂົ້າໜົມອົບສູດຕົ້ນຕໍາລັບຈາກຝຣັ່ງ. ໃນໄລຍະອາທິດທຳອິດຂອງການເປີດຮ້ານ Annabelle (ອານາແບລ) ສາຂາທີ 2 ທີ່ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ທາງເຈົ້າຂອງຮ້ານຍັງບໍ່ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະໂຄສະນາຫລາຍເທື່ອ, ພຽງແຕ່ຕ້ອງການບອກກ່າວແກ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອທົດລອງເປີດໃຫ້ບໍລິການກ່ອນ. ແຕ່ເມື່ອເປີດຮ້ານ,...