ສະຖານທີ່ທີ່ລວມທຸກຄວາມງາມຂອງຫລວງພະບາງພຽງແຕ່ໜຶ່ງກ້າວຍ່າງ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເຄີຍເປັນສຳ​ນັກ​ງານ​ຣາ​ຊະ​ການຂອງຝຣັ່ງໃນສະໄໝກ່ອນ, ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກປ່ຽນຜ່ານ, ປັບປຸງ, ບູລະນະຈົນກາຍເປັນໂຮງແຮມ ອາ​ວາ​ນີ ພ​ລັ​ສ. ຫລວງພະບາງໃນຕອນນີ້. ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຫົວມຸມຂອງຕົວເມືອງຫລວງພະບາງ,...