ສະຫວັນນະເຂດແມ່ນອີກແຂວງຫນື່ງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນພໍສົມຄວນ ບວກກັບພູມສັນຖານລຽບລ່ອງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ເປັນບໍ່ເຂົ້າບໍ່ນໍ້າທີ່ອຸດົມສົມບຸນຂອງຄົນສະຫວັນນະເຂດ. ທ່ານນາງ ອຳພອນ ຍົດໄຊວິບູນ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ລາວວິວ ລີເວີຟອນ (Lao View Riverfront)...