ເພີ່ມສຸນທະລີໃຫ້ມື້ອາຫານຂອງທ່ານກັບບັນຍາກາດແສນສົດຊື່ນທີ່ສວນພຶກສາຊາດທີ່ຜາຕັດແກ້   ນະຄອນຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງທີ່ຂື້ນຊື່ໃນເລື່ອງຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທັດສະນິຍະພາບຂອງເມືອງ. ມີຮ້ານອາຫານທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານອາຫານຕາມແບບສະບັບທ້ອງຖິ່ນ, ແບບຕາເວັນຕົກ ແລະ ແບບຟິວຊັນ...