ຈາກເອື້ອຍນ້ອງສູ່ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດຈັບມືກັນສ້າງຮ້ານກາເຟທີ່ເຜີຍຄວາມເປັນລາວໃນສະໄຕລ໌ສາກົນ. Once upon a...