ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໄປກັບຈັງຫວະຂອງສຽງເພງ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນສູນລວມໃນທຸກດ້ານຂອງລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ຫຼື ສິລະປະ. ສິລະປະ ແລະ ສຽງເພງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງແຫ່ງນີ້ມີສີສັນ ແລະ ຄຶກຄື້ນຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນຫຼາຍ. ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບາຣ໌ຕ່າງໆໄດ້ນໍາເອົາວົງດົນຕີ ແລະ...