ມາເຣຍ ຊາຊາ ຄານ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງຊາວກະສິກຳນ້ອຍໆໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ລາວກໍ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ ຢາກເປັນນັກເຕັ້ນບັນເລ້ມືອາຊີບຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ມາເຣຍ ຊາຊາ ເດີນທາງຕາມຄວາມຝັນ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ ບວກກັບຄວາມໂຊກດີ ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບ ອະດີດນັກເຕັ້ນບັນເລ້ຈາກໂຮງລະຄອນບ໋ອນໂຊຍ ແລະ...