ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກຸ່ມເຟສບຸກທຳມະດາໆ ໄດ້ສ້າງຫົນທາງໃຫ້ ເຢັບເປ້ ຄາວສັນ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ ເຈພີ​ (JP)  ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດການຕະຫຼາດດີຈີຕ້ອນແຫ່ງທຳອິດໃນລາວຂຶ້ນມາ. ກຸ່ມເຟສບຸກນັ້ນມີຊື່ວ່າ ໂຊ-ໂຊ ຄລັບ, ເປັນບ່ອນທີ່ໄວໜຸ່ມທັງຫຼາຍ ຈາກທຸກສາຂາອາຊີບ ມາແລກປ່ຽນສົນທະນາກັນ, ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ໄຮ-ໂຊ, ບໍ່ແມ່ນໂລໂຊ...