ບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ສະມັດທະນະ ແລະ ຄວາມຫຼູຫຼາມາປະຈົບພົບພໍ້ກັນ. ຍານພາຫະນະຂອງ Jaguar ແລະ Land Rover ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນທົ່ວໂລກ ທັ່ງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ດີເລີດ. ໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບັນດານັກຂັບຂີ່ພາຍໃນລາວກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ...