ຕາດກວາງຊີທີ່ປຽບດັ່ງສວງສະຫວັນຂອງບັນດາສັດ ແລະ ພືດ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງກໍ່ພາກັນຄອຍບອກຄອຍຍ້ຳທ່ານຢູ່ສະເໝີວ່າ ຖ້າໄດ້ມາທ່ຽວປະເທດລາວແລ້ວຕ້ອງໄປຫຼິ້ນນ້ຳຕົກຕາດເດ. ລາວເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍນໍ້າຕົກຕາດຫຼາກຫຼາຍແຫ່ງ, ດັ່ງນັ້ນ ຫາກທ່ານໄດ້ໄປບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງແລ້ວ...