ແອ໋ບພລິເຄຊັ້ນເອີ້ນລົດ ພ້ອມຄົນຂັບລົດສ່ວນຕົວ ໃຫ້ມື້ທີ່ຟ້າວຟັ່ງຂອງທ່ານສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ   ໃນມື້ທີ່ພວກເຮົາມີນັດສຳພາດກັບທີມງານ LOCA (ໂລຄ້າ), ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອ໋ບພລິເຄຊັ້ນ LOCA ລົງໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເອີ້ນລົດມາຮັບຢູ່ຫ້ອງການຜ່ານແອ໋ບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເດີນທາງໄປ...