ອອກສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນອັນງຽບສະຫງົບທ່າມກາງປ່າລຶກລັບຂອງລາວ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າຖືເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມລຶກລັບເລັກໜ້ອຍ. ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນອັນງຽບສະຫງົບໃນປ່າແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໃກ້ບໍ່ໄກ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກສະຖານີລົດໄຟເມືອງໄຊພຽງແຕ່ 25 ນາທີເມື່ອເດີນທາງດ້ວຍລົດຍົນ....