ຫວຽດນາມເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືນາມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທັງໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານ “ໄອທີ” ແຫ່ງໃໝ່ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປະເທດດັ່ງກ່າວມີຄວາມໂດດເດັ່ນດ້ານຄວາມງົດງາມທາງທໍາມະຊາດ, ລວມທັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ. ຫວຽດນາມຍັງມີຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ຄຶກຄື້ນ ແລະ...