ຮ້ານອາຫານທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເທິງຊັ້ນສິບຂອງໂຮງແຮມ Capitol Residence ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານອາຫານທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນເມືອງ ແລະ ຕອນນີ້ ອາຫານເຊົ້າໄດ້ພ້ອມເສີບໃຫ້ທ່ານແລ້ວ. ສຽງຂອງຕະຫລິວກັບກະທະກະທົບກັນເບົາໆ ແລະ ສຽງຂອງນມັນທອດເບຄອນກອບໆບວກກັບກິ່ນຫອມຫວານທີ່ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງແພນເຄັກ ແລະ...