ລາວດີ ເຫຼົ້າຣັມສັນຊາດລາວ ຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ. ຫ່າງອອກຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພຽງແຕ່ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ພົບກັບ ໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າທີ່ມີຊື່ວ່າລາວດີເຊິ່ງເປັນ ໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າຣັມສັນຊາດລາວ. ອີກພຽງ 30 ນາທີ, ພວກເຮົາຈະຮອດທີ່ໝາຍແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດ ພໍດີກັນກັບທີ່ເຈົ້າພາບຂອງເຮົາ ນາງ ແອນນາ...