ໃນພູຫີນບູນທີ່ອຸດົມສົມບູນນັ້ນ ໃຜຈະຮູ້ວ່າມັນໄດ້ເຊື່ອງເມືອງທີ່ລຶກລັບຢູ່ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຄົງຈະເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທາງທໍາມະຊາດອັນໂດດເດັ່ນຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນກັນມາແນ່ແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກຄວາມສວຍງາມທາງທໍາມະຊາດແລ້ວ ຄໍາມ່ວນ ຍັງມີສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທໍາແຫ່ງໃໝ່ເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນ ນັ້ນກໍ່ຄື...