ທີ່ພັກບັນຍາກາດດີແຫ່ງໃໝ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ. ພວກເຮົາຄົ້ນພົບສະຖານທີ່ພັກແຫ່ງໃໝ່ ໃນລາຄາທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ໃນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂຮງແຮມສຸພັດຕຣາ.ດ້ວຍການຕົບແຕ່ງແບບໂຄໂລນຽວ ປະສົມປະສານກັບກິ່ນອາຍຂອງຄວາມເປັນລາວ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງສອງວັດທະນະທຳບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າກັນຢ່າງລົງຕົວ...