ເຈ ຊັງອຸກ ຊາຍທີ່ໃຫ້ກຳເນີດກິລາເບສບອນໃນລາວ ໃນປີ 2012 ທີ່ ເຈ ຊັງອຸກ (Je Sung-uk) ເດີນທາງມາລາວຄັ້ງທໍາອິດ, ກິລາເບສບອນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ. ເຈໄດ້ຊັກຊວນໝູ່ຄູ່ຂອງລາວທີ່ມີຄວາມສົນໃນໃນກິລາປະເພດນີ້ ປະມານ 10 ຄົນມາຕັ້ງເປັນທີມເບສບອນທີມທຳອິດໃນລາວໃນປີ 2013...