ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງການປະດິດແປຮູບເຫຼັກແວດໂຊແມ່ນຢູ່ແຖວໜ້າລະດັບໂລກ. ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ ແວດໂຊລາວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼັກກິໂລແມັດ 16. ທີ່ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງອອກແບບ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນກົນຈັກເຊັ່ນ: ທໍ່ເຫຼັກ, ປະຕູນໍ້າ, ລະບົບເປີດປິດປະຕູນໍ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ...