ມາຮູ້ຈັກກັບທຸກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນອັນພາດບໍ່ໄດ້ຂອງດິນແດນພາກໃຕ້. ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໄປດ້ວຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າທ່ຽວຊົມ. ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບປະສົບການໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃສມາກ່ອນເໝາະສຳລັບທຸກຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ນໍ້າຕົກຕາດໄປຈົນເຖິງຄວາມເປັນມາດ້ານປະຫວັດສາດ, ອາຫານ, ທຳມະຊາດ ແລະ...